SEBELUM JUAL RUMAH KIRA DULU RPGT

Lamanfo.com

Laman Informasi

SEBELUM JUAL RUMAH KIRA DULU RPGT
Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) adalah satu bentuk Cukai Keuntungan Modal yang pemilik rumah dan perniagaan perlu bayar sekiranya ingin melupuskan harta mereka di Malaysia. 

Ini bermakna jika suatu hari anda memutuskan untuk menjual rumah anda, anda perlu membayar cukai atas keuntungannya.

Sekiranya anda menjual rumah anda dengan kerugian anda tidak perlu membayar RPGT kerana anda tidak membuat apa-apa keuntungan. Jika anda membuat keuntungan, anda perlu memastikan anda membayar RPGT dalam tempoh 60 hari dari hari jualan. 

Anda boleh membayar RPGT melalui peguamcara penjualan atau dengan membayarnya sendiri di LHDN.

RPGT sebenarnya sudah lama diperkenalkan di Malaysia sejak 1995 dan pernah digantung buat sementara waktu pada bulan April 2007 hingga Disember 2009, dan diperkenalkan semula pada tahun 2010. Pada tahun 2014, RPGT meningkat untuk tahun kelima berturut-turut sejak tahun 2009. Kini, akan ada semakan semula kepada RPGT untuk 2019.

Berdasarkan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, RPGT adalah cukai ke atas keuntungan yang dikenakan dari penjualan harta tanah. Keuntungan yang boleh dicaj adalah keuntungan apabila harga pelupusan melebihi harga pembelian harta tanah. 

Kebanyakan orang tidak tahu bahawa RPGT juga terpakai dalam perolehan dan pelupusan saham dalam syarikat di mana 75% daripada aset ketara mereka berada dalam hartanah, a.k.a. Syarikat Harta Tanah (RPC). RPGT terpakai kepada kedua-dua penduduk dan bukan pemastautin.

Anda hanya akan dikenakan cukai atas keuntungan modal bersih positif yang harga pelupusan ditolak harga yang dibeli kurang daripada pelbagai caj seperti duti setem, bayaran guaman, caj iklan, dan lain-lain. 

Selain itu, pengecualian pada jumlah yang dikenakan cukai hanya diberikan kepada individu dan bukan untuk syarikat. Tempoh pegangan adalah dari tarikh Perjanjian Jualan dan Pembelian (S & P) sehingga tarikh pelupusan. Untuk pengiraan ringkas, formulanya adalah seperti berikut:

Keuntungan Bercagar = Harga Pelupusan - Harga Pembelian - Kos Pelbagai

Keuntungan Bercagar Bersih = Keuntungan Bercukai - Potongan Pengecualian
(RM10,000 atau 10% daripada Keuntungan Bercukai, yang mana lebih tinggi)

Cukai yang perlu dibayar = Kadar RPGT (berdasarkan tempoh pegangan) x Keuntungan Bercagar Bersih

Jadual RPGT

Jika anda mahu melihat contoh dengan angka sebenar seperti berikut:

Katakan anda membeli sebuah rumah 12 tahun lalu dengan harga RM500,000 tetapi sekarang anda mahu menjualnya. Harga pasaran rumah kini berjumlah RM700,000. Untuk mengira keuntungan yang boleh dicaj, kami menolak harga RM700,000 dengan harga pembelian asal RM500,000 dan sebarang kos pelbagai, katakan kami menanggung kos pelbagai sebanyak RM10,000 dari yuran peguam. Pengiraan adalah seperti berikut:

Keuntungan Bercagar = Harga Pelupusan - Harga Pembelian - Kos Pelbagai
RM190,000  = RM700,000 -  RM500,000 - RM10,000

Sekarang kita mengira keuntungan bersih yang boleh dicas semula. Seperti yang dinyatakan di atas, kami boleh memotong pengecualian:

Potongan Pengecualian = RM190,000 x 10%
                                      = RM 19,000
Oleh itu,

Keuntungan Bercagar Bersih = Keuntungan Bercukai - Potongan Pengecualian (RM10,000 atau 10% daripada Bercukai Bercukai, yang mana lebih tinggi)

RM171,000 = RM190,000 - RM19,000
Cukai yang perlu dibayar = Kadar RPGT (berdasarkan tempoh pegangan) * Keuntungan Bercagar Bersih

RM8,550 = 5% * RM171,000

Anda akan membayar RPTG ke atas keuntungan bersih yang boleh dicajkan. Sekiranya anda memiliki harta selama 12 tahun, maka anda perlu membayar RPGT sebanyak 5%. Sila rujuk Jadual RPGT.

Terdapat beberapa pengecualian yang dibenarkan untuk RPGT iaitu seperti berikut;

-Pengecualian keuntungan dari pelupusan satu harta kediaman persendirian sekali sahaja dalam seumur hidup untuk individu.

-Pengecualian ke atas keuntungan yang timbul daripada penjualan hartanah di antara ahli keluarga (contohnya suami dan isteri, ibu bapa dan anak, datuk dan nenek).

-10% keuntungan ATAU RM10,000 setiap transaksi (yang mana lebih tinggi) tidak boleh dikenakan cukai.


Catat Ulasan

0 Ulasan