Lamanfo.com

Laman Informasi

KURANGKAN BIL ELEKTRIK ANDA DENGAN PEMETERAN TENAGA BERSIH (NEM)Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin mengumumkan bermula 1 Januari 2019, skim Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) akan diperkenalkan kepada pelanggan Tenaga Nasional Berhad di Semenanjung Malaysia bagi menggalakkan penggunaan panel solar.

Menerusi NEM, pemilik panel solar di Malaysia akan hanya dikenakan bil TNB berdasarkan kuasa bersih (net energy) yang digunakan. Sebelum ini mereka menjual tenaga elektrik yang dijana kepada TNB pada kadar 31 sen/kWh. 

Dengan NEM kerajaan berharap penggunaan panel solar akan semakin meningkat kerana bukan sahaja memberikan penjimatan kepada pengguna tetapi mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil.

Yeo Bee Yin juga berharap polisi-polisi baru yang diperkenalkan menerusi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) akan menggalakkan industri panel solar Malaysia seterusnya membolehkan mereka menawarkan kepakaran ke seluruh ASEAN. Apa Itu Pemeteran Tenaga Bersih (NEM)


NEM membenarkan pengguna elektrik TNB (domestik, komersil, perindustrian dan pertanian) menjadi pengeluar dan pengguna elektrik. Konsep NEM ialah tenaga yang dihasilkan daripada sistem solar PV yang dipasang digunakan dahulu, dan sekiranya ada tenaga yang berlebihan, akan dieksport ke TNB. NEM kali pertama dilaksanakan pada akhir 2016. Walau bagaimanapun, sehingga akhir tahun 2018, jumlah kapasiti yang diluluskan hanya 27.81 MW. Sejak Januari 2019, skim NEM telah ditambah baik untuk membolehkan lebihan tenaga solar untuk dijual secara 1-on-1 basis

Penambahbaikan ini telah diumumkan oleh YB Yeo pada Oktober tahun 2018. Sejak itu, dalam tempoh enam bulan pertama tahun 2019, SEDA telah meluluskan sebanyak 20.72 MW NEM. Jumlah kuota yang diperuntukkan untuk NEM ialah 500 MW dan sah hingga akhir tahun 2020.

Bagi negeri Sabah pula, jumlah kuota yang diperuntukkan untuk NEM ialah 50 MW bermula 1 Januari 2020.

Maklumat lanjut mengenai NEM boleh boleh didapati di laman rasmi SEDA.                                                                        Apa itu NEM?


 Panduan untuk Pelanggan


1. Kalkulator NEM: Laman web SEDA menyediakan kalkulator NEM dan kalkulator ini memberi peluang kepada pelanggan untuk mengetahui kapasiti solar PV yang dianggarkan boleh dipasang di bumbung mereka, anggaran awal kos pelaburan minimum, anggaran penjimatan elektrik bulanan, bayaran balik mudah dan kesan penunjuk alam sekitar (www.seda.gov.my/nemcalculator). Pelanggan yang ingin memasang solar PV di atas bumbung mereka boleh memilih untuk membeli secara langsung atau perjanjian pajakan / kuasa pembelian (PPA). Konsep pajakan adalah serupa dengan sewa beli manakala PPA adalah berdasarkan kepada penggunaan tenaga solar yang dihasilkan oleh sistem solar PV.

2. Pembelian Terus (Outright Purchase): Jika pelanggan berminat untuk melakukan pembelian secara langsung, SEDA mempunyai direktori pembekal perkhidmatan PV berdaftar yang boleh memberikan perkhidmatan ini. Pada masa ini terdapat 121 syarikat yang berdaftar dengan direktori dalam talian ini (http://www.seda.gov.my/directory/2019-registered-pv-service-provider-directory/).

3. Pajakan / PPA: Jika pelanggan berhasrat untuk memajak atau memilih PPA, SEDA mempunyai direktori pelabur PV berdaftar yang boleh memberikan perkhidmatan ini. Pada masa ini terdapat adalah 40 syarikat yang berdaftar dengan direktori dalam talian ini (https://www.seda.gov.my/directory/2019-registered-solar-pv-investor-rpvi-directory/)

4. Perjanjian Pembekalan TNB bagi Tenaga Boleh Diperbaharui (SARE): Di bawah pajakan / PPA pilihan, pelabur PV boleh memilih untuk menggunakan bil TNB bagi tujuan pengebilan dan pengumpulan bulanan mereka kepada pelanggan mereka. SARE mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pelabur PV dan perjanjian sistematik untuk syarikat, individu dan entiti yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan, Kerajaan dan Perkongsian.


Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee YinInsentif Kerajaan


Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk mencapai 20 peratus tenaga boleh diperbaharui dalam campuran kapasiti negara (tidak termasuk hidro besar) menjelang tahun 2025. Pada akhir tahun 2018, tenaga boleh diperbaharui adalah 6 peratus daripada campuran kapasiti nasional. Bagi menyokong hasrat ini, Kerajaan telah memperkenalkan insentif seperti Green Investment Tax Allowance (GITA) dan Green Income Tax Exemption (GITE) yang ditadbir oleh MIDA dan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) 2.0 untuk menggalakkan pertumbuhan pasaran tenaga boleh diperbaharui. Insentif-insentif ini sah hingga akhir 2020 (http://www.seda.gov.my/reportal/re-incentive/).Sumber: Revotech.com , MESTECC, Google dan Wikipedia


Baca juga: TNB LUASKAN PENGGUNAAN TENAGA BOLEH BAHARU


Catat Ulasan

0 Ulasan