Lamanfo.com

Laman Informasi

FAKTA RINGKAS MENGENAI IMM13, BURUNG-BURUNG DAN SIJIL BANCI DI SABAH.IMM13


IMM13 adalah Pas lawatan sosial bagi pelarian Filipina yang memasuki Sabah tanpa dokumen perjalanan antarabangsa yang sah dari akhir tahun 1972 hingga beberapa ketika pada tahun 1984. Sebanyak 73,000 orang telah didaftarkan pada masa Kementerian Dalam Negeri berhenti memberikan IMM13 ini pada tahun 1984.

Pas IMM13 diberikan melalui Perintah Pengecualian (Seksyen 55 Akta Imigresen) yang mesti dipersetujui oleh Ketua Menteri Sabah seperti yang ditentukan di bawah Bahagian VII Akta Imigresen - Seksyen 65 (3) yang memperuntukkan:

Perintah di bawah seksyen 55 tidak akan berkuatkuasa sebagai undang-undang khas untuk Negeri Malaysia Timur kecuali, sejauh peruntukannya dengan perintah yang sama atau berikutnya yang berlaku untuk tujuan tersebut, dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.

Anak-anak mereka yang berumur di bawah 18 tahun termasuk dalam Pas. Pas ini sah selama satu tahun dan mesti diperbaharui setiap tahun dengan kos. Anak-anak mereka, ketika berumur 18 tahun, dibenarkan mendaftar dan dikeluarkan IMM13 baru.

Terdapat sekitar 84,000 yang didaftarkan pada tahun 2010 - termasuk anak / cucu (berumur 18 tahun ke atas) daripada 73,000 yang asal. Ramai yang tidak memperbaharui.

Ini adalah dasar Kerajaan Persekutuan: - 

(1) untuk membenarkan pemegang IMM13 ini tinggal dan bekerja di Sabah dan Labuan sahaja dan dilarang memasuki Tanah Melayu; 

(2) tidak ada pemulangan paksa kecuali terlibat dalam kegiatan jenayah; 

(3) untuk membolehkan mereka memohon Permit Masuk selepas 15 tahun; 

(4) setelah Permit Masuk diberikan, status PR Sabah akan diberikan.BURUNG BURUNG* RCI mengenai Pendatang di Sabah diberitahu oleh Saksi 3 dan 109 tentang kewujudan dokumen ini. 

* IDS (Institut Pengajian Pembangunan Sabah) dan Jabatan Ketua Menteri melakukan tindakan pada tahun 1986-88 untuk mencari semua orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah atau 'tanpa kertas' di Sabah, dan mendaftarkan dan memperkenalkan sebuah kertas yang disebut 'Burung Burung' - kerana lambang Negeri Sabah ketika itu adalah burung raja udang. 

Orang-orang berikut yang tampil semasa perlaksanaan tindakan tersebut dengan mengemukakan: - 

* Kad pengenalan atau IC plastik biru lama dengan nombor IC bermula dengan H03 dan H05 - ini adalah nombor IC Projek, IC yang diberikan melalui Sijil Akuan sebelum tahun 1990; 

* Pas IMM13 - pelarian berdaftar seperti yang dijelaskan di atas; 

* ID Moro - ID pejuang Moro Filipina Selatan; 

* Kad Op Bersih yang dikeluarkan oleh Polis; 

* Surat syarikat - surat majikan tempatan; 

* Resit IC sementara yang mencurigakan - yang dikatakan kononnya dikeluarkan oleh JPN; 

* Tanpa dokumen;

Perlaksanaan ini mendaftarkan lima kumpulan terakhir dengan bayaran RM5 setiap orang.

Sebanyak 325,000 orang telah didaftarkan. Dalam RCI tidak dinyatakan apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Ketua Menteri kepada orang asing ini kecuali memberikan salinan senarai itu kepada Jabatan Polis.

Pengerusi IDS ketika itu ialah Datuk Dr. Jeffery Kitingan dan Ketua Menteri ketika itu ialah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. 

20 tahun kemudian, pada tahun 2007, penemuan perlaksanaan ini telah dikaji dan mendapati bahawa 9.000 adalah "pelarian" - pada tahun 2008 mereka tidak dikeluarkan IMM13.

Saksi RCI 211, saksi terakhir, pegawai penyiasat RCI, memberi kesaksian bahawa pelarian Muslim Filipina yang memegang Kad Jabatan Ketua Menteri (mungkin Burung Burung) atau pemegang Sijil Banci (lihat di bawah) dibenarkan tinggal dan bekerja di Sabah dan Labuan dan mereka boleh tidak dipulangkan secara paksa kecuali terlibat dalam kegiatan jenayah - sama seperti pemegang IMM13.


SIJIL BANCI


RCI Sabah diberitahu oleh Saksi 5 mengenai Sijil ini. 

Pasukan Petugas Persekutuan Sabah untuk pelarian ditubuhkan pada tahun 1989.

Banci pertama adalah pada tahun 1990-91 - 300.000 didaftarkan tetapi tidak semua adalah "pelarian" walaupun banci dilakukan dalam 32 skema penempatan pelarian di Sabah dan Labuan. Tidak ada dibuat penerbitan sebarang Sijil.

16 tahun kemudian, Pasukan Petugas melakukan bancian kedua pada tahun 2007 hanya untuk "pelarian", mereka yang tanpa Pas IMM13, di Sabah dan Labuan - 59,237 telah didaftarkan dan dikeluarkan Sijil Banci. 

Terdapat bancian ketiga pada tahun 2011 yang tidak lengkap.

Banci keempat selesai, pada tahun 2012, untuk "pelarian" tanpa Pas IMM13 - 69,317 didaftarkan. Tiada Sijil dikeluarkan.


KETERANGAN

Sebanyak 73.000 IMM13 didaftarkan pada tahun 1984 dan 325.000 Burung Burung didaftarkan pada tahun 1986-88 - hampir 400.000 semuanya. 

Memandangkan bahawa kadar pertumbuhan penduduk Sabah dari tahun 1970 hingga 2010 menjadi 400%, maka populasi pemegang IMM13 dan Burung Burung, termasuk anak-anak dan cucu mereka, boleh menjadi sekitar 1.600.000 pada tahun 2010. Persoalannya mengapa hanya 136, 055 pemegang IMM13, Burung Burung dan Sijil Banci sekarang pada tahun 2020?

Jawapannya ialah sebilangan besar daripada mereka mendapat status Projek IC atau PR Sabah atau Permit Masuk atau menjadi tidak berdaftar / tanpa kertas - ini memerlukan perbincangan lanjut pada topik lain. 


Sumber: Borneo Today: Artikel daripada Dr. Chong Eng Leong. 

Catat Ulasan

0 Ulasan